Wat is het effect van straling bij (huis)dieren

In deze blog wil ik u informeren over de gevolgen van straling bij dieren. Ook zal ik tips delen over hoe U uw huisdier kan beschermen tegen straling.

In deze snel evoluerende maatschappij wordt ons leven beheerst door allerlei technologieën die het leven makkelijker maken. Ieder van ons heeft graag het gemak dat al deze apparaten ons bieden en ondertussen is de ontwikkeling van “The Internet of Things” niet meer te stoppen.

Omdat ik omwille van mijn aangeboren liefde voor de Natuur en het Milieu altijd bewust met deze dingen wil omgaan, ben ik steeds benieuwd naar de werking van nieuwe innovaties alsook naar de effecten ervan op onze maatschappij en ons milieu. Ik was dan ook benieuwd of straling schadelijke gevolgen heeft op de gezondheid van huisdieren en zocht manieren om huisdieren te beschermen tegen straling.

Effect Straling Dieren EMF 5G

IS STRALING GEVAARLIJK VOOR DIEREN ?

Uit wetenschappelijke onderzoeken is gebleken dat straling ALLE levende organismes beïnvloedt.

Dat betekent dat wij – net als dieren, planten, bomen, waterlopen – nadelige gevolgen ondervinden als ons eigen unieke electromagnetisch veld verstoord wordt door straling. Ieder levend wezen heeft een bio-magnetisch veld rond zich, ook wel “aura” genoemd. Dit veld wordt beïnvloed door diverse vormen van straling, waardoor er “storingen” worden geregistreerd die   disbalans veroorzaken. Als deze disbalans blijft aanhouden, kan dit op langere termijn ziekte veroorzaken.

Dieren zijn altijd meer verbonden gebleven met de Natuur dan wijzelf, dat is iets dat we niet kunnen ontkennen. Doordat zij nog voeling hebben met hun (oer)instincten, zullen zij instinctief alle gevaren ontwijken. Maar omdat huisdieren nu eenmaal het leven moeten leiden dat wij voor hen kiezen, blijven zij ondertussen ook niet gespaard van de nadelige gevolgen van straling. Wij kiezen bewust voor een  ‘technologische’ levensstijl omwille van het comfort dat dit ons biedt, maar staan vaak te weinig stil bij de nadelen ervan.

In mijn zoektocht naar de effecten van straling op mens en dier heb ik verschillende wetenschappelijke onderzoeken doorgenomen . Alhoewel ik me bewust was dat onze levensstijl niet altijd gezond is, hadden sommige publicaties toch verbazingwekkende resultaten. Zo zijn er meerdere (van elkaar onafhankelijke) onderzoeken gedaan naar dieren die gebruik maken van “electro-sensitieve organen” zoals dolfijnen, haaien, walvissen, trekvogels, kikkers, slangen, spinnen maar vooral ook bijen.

Alle onderzoekers kwamen tot de ontdekking dat straling problemen veroorzaakt bij deze dieren, bij de éne soort nog erger dan bij de andere. Hieronder enkele bijzondere conclusies die wetenschappers hebben vastgesteld.

WAT ZIJN DE SCHADELIJKE EFFECTEN VAN STRALING
BIJ DIEREN DIE VRIJ IN DE NATUUR LEVEN ?

  • Trekvogels en dolfijnen bleken bij hun migratie problemen te hebben met de route.
  • Bijen hadden te kampen met verminderde honingproductie en massale sterfte.
  • Meerdere soorten spinnen wereldwijd hadden problemen met het weven van hun web doordat hun ‘spinsel’ niet genoeg kleefde. Hun web had dus niet de traditionele vorm, waardoor hun voedselvoorziening in het gedrang kwam.
  • Het viel de onderzoekers op dat dieren instinctief gaan naar plaatsen waar geen of weinig straling is
  • Gedragsveranderingen en desoriëntatie bij mierenkolonies werd meermaals vastgesteld
  • Grotere sterfte van biggen en afwijkingen bij geboorte

Verder werden er bij meerdere diersoorten vruchtbaarheidsproblemen, temperatuurschommelingen of zelfs veranderingen in bloed en/of DNA ontdekt.

Andere onderzoeken die ik las bestudeerden voornamelijk hoe windmolens, boorplatforms en elektrische bekabeling onder water het gedrag en de gezondheid van zeedieren beïnvloedt. Alle researchers concludeerden eenstemmig dat zeedieren zeer gevoelig zijn voor electromagnetische straling.

Een rampzalige gebeurtenis voor veel zeedieren was de kernramp in Fukushima. Dit had niet enkel desastreuze gevolgen voor de dieren die op het land leefden, maar ook voor de zeedieren.

Honderden walvis-kadavers spoelden aan op de stranden van de Japanse kusten. Tot enkele jaren na de ramp werden er overal ter wereld walvissen met genetische afwijkingen gesignaleerd. Uit onderzoek bleek dat veel walvissoorten honderden kilometers hadden afgelegd en aangespoeld waren op plekken waar deze soorten nooit eerder gezien waren.

De plaatselijke bevolking van Fukushima werd destijds ietwat in het ongewisse gelaten over de gevolgen voor henzelf en het ganse ecosysteem. Wetenschappers zijn er ondertussen echter van overtuigd dat straling helaas wereldwijd enorme schade toebrengt aan de fauna en flora van onze planeet. Zelfs nu gebeurt het nog regelmatig dat zieke of genetisch misvormde dieren aanspoelen op stranden overal ter wereld. Dolfijnen en walvissen met 2 hoofden zoals op de foto hiernaast, werden meermaals gesignaleerd.

Niettegenstaande de Fukushima-ramp reeds 10 jaar geleden is, heeft deze gebeurtenis nog steeds enorme gevolgen voor de plaatselijke zeebewoners. De afgelopen 10 jaar is de straling in de Stille Oceaan wel afgenomen, maar de levenskwaliteit van de ongeveer 21 verschillende soorten walvissen en dolfijnen langs de kust van Japan en de Stille Oceaan is nog steeds niet verbeterd. Het leefgebied van vele walvissoorten is verstoord en nog steeds worden ze ziek door de vervuiling. Wereldwijd spoelen walvissen, dolfijnen en zeehonden aan en bij onderzoek is radio-activiteit vaak de doodsoorzaak.

Walvissen eten dagelijks grote hoeveelheden vis die uiteraard ook besmet is door de radioactieve straling. Ten gevolge van de cumulatie van straling in hun lichaam  worden ze zwak en ziek, met vaak de dood tot gevolg. De effecten van de straling zijn niet altijd onmiddellijk merkbaar maar treden na verloop van tijd op. Bij velen is de schade pas jaren na besmetting zichtbaar.

Een van de soorten die het meeste risico lopen, is de grijze walvis, die tijdens het jagen op krill de oceaanbodem opruimt. De straling is sterker geconcentreerd op de bodem, dus krijgen ze door hun voeding meer straling binnen. Deze reden wordt door wetenschappers als een hoofdoorzaak genoemd voor de dalende populatie grijze walvissen.

Hopelijk laten internationale regeringen zich leiden door tal van onderzoeken hieromtrent en passen ze hun beleid aan zodat de zeefauna en – flora de nodige tijd krijgt om te herstellen.

Dit zijn maar een aantal bevindingen vanuit wetenschappelijk onderzoek.

Onderstaand filmpje vat de conclusies van de wetenschappers samen.

Electromagnetische Straling Dieren Wetenschappers

WELKE INVLOED HEEFT ELECTROMAGNETISCHE STRALING
OP ONZE HUISDIEREN ?

Voor de in het wild levende dieren zijn we afhankelijk van de beslissingen van politici en internationale organisaties, maar waar we wél invloed op hebben is op de leefwereld van de dieren waarmee we ons leven delen. Of het nu de vogels in de tuin zijn, de kat des huizes of onze trouwe huishond, feit is dat we hun levensomstandigheden zelf kunnen bepalen.

Het is een vaststaand feit dat zowel wij als onze dieren steeds minder in de Natuur vertoeven. Nochtans is dat de enige manier om ons opnieuw met de Aarde-frequentie te verbinden. Dit thema zal binnenkort nog in een andere blog worden behandeld, maar ik geef jullie ter illustratie hier reeds een beetje info. 

Het Aardoppervlak heeft een vrijwel onbeperkt aantal mobiele elektronen die de grond waarop we lopen (evenals meren en oceanen) een natuurlijke negatieve elektrische lading geven. Wanneer ons lichaam de grond aanraakt, voert het statische elektriciteit en externe elektrische ladingen af die wij meedragen in ons eigen ‘elektrisch’ veld. Tegelijkertijd ontvangen we een lading energie in de vorm van vrije elektronen en synchroniseert ons lichaam met de natuurlijke frequenties van de Aarde.

Honden en paarden die het geluk hebben vaak buiten te kunnen vertoeven, zullen vaak uitbundig “rollen” in het gras. Dat is voor hen een manier om zich weer te verbinden met de Aarde-frequentie en opgebouwde spanning los te laten. Katten vinden een boom of struik veel fijner om te krabben dan een zetel of een stuk karton, maar zitten helaas vaak dag en nacht opgesloten in hun woning.

Honden zijn de laatste tientallen jaren volwaardige gezinsleden die samen met het gezin op avontuur gaan. Vaak hebben ze grotendeels dezelfde activiteiten als hun baasjes; ik denk hierbij aan wandelen, lopen, naar de agility, hondenschool, of zelfs mee naar het werk. Echte hondenliefhebbers gaan enkel op vakantie als de hond mee kan, dus net als hun baasjes verblijven zij veel in dezelfde elektromagnetische velden als hun baasjes.

Om die redenen vroeg ik me af of er specifieke onderzoeken waren over EMF-stralingsgevaar bij honden. 

bescherm je hond tegen straling

Dr. John Reif publiceerde enkele jaren geleden een onderzoek waarbij werd gekeken of er een verband was tussen blootstelling aan EMF-straling en lymfoom bij honden. Hij en zijn team onderzochten de huizen van de eigenaars van de honden die meededen aan het onderzoek.  Ze keken voornamelijk naar de bedradingssystemen en het aantal apparaten met hoge EMF-straling die zich in de woningen bevonden.

Reif stelde vast dat de nabijheid van hoogspanningskabels die hij in de buurt van het huis aantrof, de grootste factor was die bijdroeg aan de hoeveelheid EMF-straling in de huizen. Hij concludeerde ook dat honden in deze huizen met een hoge EMF-score een 80% grotere kans hadden om bepaalde vormen van kanker te ontwikkelen. Hij verklaarde specifiek dat in huizen waar EMF-straling ongeveer 2 mG was, het risico op kanker dramatisch was verhoogd. Hij rapporteerde uiteindelijk aan de publicatie “Microwave News” dat honden in dit soort huizen tijdens hun leven een dramatisch grotere kans hadden om lymfoom op te lopen.

Zijn studie werd gepubliceerd in het American Journal of Epidemiology van de Colorado State University of Veterinary Medicine.

Uit de duizenden onderzoeken die wetenschappers reeds deden naar de gevolgen van electromagnetische straling kunnen we concluderen dat we toch enige voorzichtigheid aan de dag moeten leggen. 

Mensen en dieren hebben, als het gaat om EMF-straling, zeer vergelijkbare biologische systemen en zullen op dezelfde manier worden beïnvloed. Daarom ben ik ervan overtuigd dat we onszelf, ons gezin en onze huisdieren moeten beschermen.

HOE KAN U UW HUISDIER BESCHERMEN TEGEN EMF-STRALING ? ​

Omdat onze huisdieren niet kunnen zeggen wanneer ze zich niet lekker voelen, is het belangrijk dat we hen goed observeren zodat we meteen kunnen ingrijpen als het nodig blijkt. Vaak merken eigenaars gedragsveranderingen bij hun dier maar weten ze niet wat de oorzaak ervan is. Daarom is het belangrijk om te weten wat EMF-straling doet met je huisdier, zodat je de nodige maatregelen kan treffen.

WAT ZIJN SYMPTOMEN VAN STRALING BIJ HUISDIEREN ? ​

TIPS OM JE HUISDIER TE BESCHERMEN TEGEN STRALING

Het toepassen van deze tips zal de nadelige effecten van straling op uw huisdier al verminderen, wil u uw dier toch optimaal beschermen, doe dan net als wij en kies voor deze producten :

Klik hier voor meer info en ervaringen over de Zes Bodyguard producten voor dieren.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *