Electromagnetische Straling
Wetenschappelijke Onderzoeken naar de Effecten

Electromagnetische Straling en de toepassingen hiervan in onze moderne wereld zijn al lang niet meer weg te denken. 

Maar hoe gezond is de constant groeiende blootstelling aan EMF Straling? Wat zegt de wetenschap hierover ?

HET BIO INITIATIVE RAPPORT

Het Bio Initiatief Rapport is geschreven door wetenschappers, deskundigen op het gebied van volksgezondheid en openbaar beleid. Het rapport kwam voor het eerst uit in 2007 en werd bijgewerkt in 2012, 2014, 2016, 2019 en 2020.

Het doel was om de wetenschappelijke gegevens over elektromagnetische velden uit meer dan 1500 studies te verzamelen en te documenteren. Tien externe reviewers hebben het rapport bekeken en verfijnd. 

Het is een uitstekende samenvatting van alle wetenschappelijke onderzoeken die er naar de effecten van electromagnetische straling gedaan zijn.

Electromagnetische Straling Velden Effecten Gezondheid Wetenschappelijke Onderzoeken

Het Gevaar van electromagnetische straling

Je kunt het niet zien, proeven of ruiken, maar het is een van de meest doordringende milieublootstellingen in de geïndustrialiseerde landen van vandaag. 

Elektromagnetische straling (RFR) of elektromagnetische velden (ELF) beschrijven de blootstelling die wordt gecreëerd door een breed assortiment van bedrade en draadloze technologieën die ons leven op talloze manieren hebben verbeterd.

Deze technologieën zijn echter ontworpen voor energie-efficiëntie en om het gebruiksgemak te maximaliseren. Ze zijn niet ontworpen met de biologische effecten op mensen in gedachten. Op basis van nieuwe onderzoeken is er bij wetenschappers en publiek groeiend bewijsmateriaal over mogelijke gezondheidsrisico’s verbonden aan deze technologieën.

Mensen zijn bio-elektrische systemen. Onze harten, hersenen en cellen worden gereguleerd door interne elektrische signalen. Blootstelling aan kunstmatige elektromagnetische velden kan interfereren met deze fundamentele biologische processen in het menselijk lichaam. In sommige gevallen kan dit ongemak en ziekte veroorzaken. 

Sinds de Tweede Wereldoorlog is het achtergrondniveau van EMF uit elektrische bronnen exponentieel gestegen. Dit komt vooral door de stijgende populariteit van draadloze technologieën zoals mobiele telefoons, WiFi, slimme meters, telefoonmasten, microgolf ovens, etc.. 

Constante Stijging Van Electromagnetische Straling en Velden

Soorten electromagnetische straling

In de wereld van vandaag wordt iedereen blootgesteld aan twee soorten EMF, elektromagnetische frequenties:

  1. ELF: Extreem laagfrequente elektromagnetische velden van elektrische en elektronische apparaten en stroomleidingen.
  2. RFR: Radiofrequente straling (Radio Frequency Radiation) van draadloze apparaten zoals mobiele en draadloze telefoons, mobiele antennes en torens, en zendmasten.
We gebruiken de term EMF’s wanneer wordt verwezen naar alle elektromagnetische velden in het algemeen; en de termen ELF en RFR wanneer wordt verwezen naar het specifieke type van blootstelling.
 
Meerdere decennia van internationaal wetenschappelijk onderzoek bevestigen dat EMF Straling biologische invloed heeft op mens en dier en dat dit grote gevolgen voor de volksgezondheid zou kunnen hebben. 
 
Nog niet alles over dit onderwerp is bekend, maar wat wel duidelijk is, is dat het er naar uit ziet dat de internationale veiligheidsnormen voor stralingsniveaus duizenden malen te hoog zijn.
 

biologische effecten VAN ELECTROMAGNETISCHE STRALING

Conclusies van het Bioinitiative Report

Er zijn veel wetenschappelijke onderzoeken die een verband aantonen tussen blootstelling aan electromagnetische straling en ernstige gezondheidsrisico’s. Overgevoeligheidsreacties, auto-immuunziekten, vruchtbaarheidsproblemen, psychische problemen, kanker en veel meer. 

Wat U hieronder vindt, is enkel een korte samenvatting van de belangrijkste conclusies die worden vermeld in de rapporten van BioInitiative.

U kunt hier al de conclusies zelf lezen.

BIOlogische-EFFECTEN ZIJN DUIDELIJK AANGETOOND

Bio-effecten zijn duidelijk vastgesteld en treden op bij zeer lage niveaus van blootstelling aan elektromagnetische velden en radiofrequente straling. Bio-effecten kunnen in de eerste minuten optreden op niveaus die verband houden met het gebruik van mobiele en draadloze telefoons. 

Bio-effecten kunnen al optreden door slechts enkele minuten blootstelling aan de straling van gsm-masten (zendmasten), Wi-Fi en draadloze smartmeters. Frequente en langdurige blootstelling aan straling kan leiden tot ernstige ziekten.

Chronische Blootstelling Heeft Duidelijke Nadelige Effecten

Van veel van deze bio-effecten kan worden aangenomen dat ze leiden tot nadelige gezondheidseffecten als de blootstelling langdurig of chronisch is. 

Dit komt omdat ze:

  • de normale lichaamsprocessen (de homeostase) verstoren 
  • voorkomen dat het lichaam beschadigd DNA herstelt
  • een verstoring van het immuunsysteem veroorzaken
  • het metabolisme verstoren
  • een lagere weerbaarheid tegen ziekten veroorzaken

Essentiële lichaamsprocessen kunnen uiteindelijk worden uitgeschakeld door de onophoudelijke externe spanningen.

BEWIJS VOOR VRUCHTBAARHEID EN VOORTPLANTING EFFECTEN: MENSELIJK SPERMA EN HUN DNA ZIJN BESCHADIGD

Menselijk sperma wordt al beschadigd door straling van mobiele telefoons bij zeer lage intensiteiten in het lage microwatt- en nanowatt / cm2-bereik (0,00034 – 0,07 uW / cm2). 

Er is een ware stortvloed aan nieuwe onderzoeken die schade aan het sperma bij mensen en dieren melden. Dit leidt tot aanzienlijke bezorgdheid over de vruchtbaarheid, voortplanting en gezondheid van het nageslacht (niet-herstelde novo-mutaties in sperma). Blootstellingsniveaus zijn vergelijkbaar met die als gevolg van het dragen van een mobiele telefoon aan de riem of in de broekzak, of het gebruik van een draadloze laptop op schoot. 

Sperma heeft niet het vermogen om DNA-schade te herstellen.

BEWIJS DAT KINDEREN MEER KWETSBAAR ZIJN

Veel onderzoeken tonen aan dat wanneer foetus en zeer jonge kinderen frequent worden blootgesteld aan straling, dit bijzonder schadelijke gevolgen heeft. Voornamelijk wanneer ze zich voordoen tijdens kritieke fasen van groei en ontwikkeling, kunnen dergelijke blootstellingen de basis vormen voor ziektebeelden die zich zelfs decennia later ontwikkelen.

Blootstellingen van de foetus (in utero) en vroege kinderjaren aan straling van mobiele telefoons en draadloze technologieën in het algemeen kunnen een risicofactor zijn voor hyperactiviteit, leerstoornissen en gedragsproblemen op school.

EPIDEMIOLOGISCHE STUDIES TONEN CONSTANTE VERHOGINGEN IN HET RISICO OP HERSENKANKERS

Er is een consistent patroon van verhoogd risico op glioom en akoestisch neuroom, gelinkt aan het gebruik van mobiele en draadloze telefoons.

Dit zijn slechts enkele van de vele conclusies. Bekijk hier de Studies en Rapporten over de bovengenoemde effecten en nog heel wat meer bevindingen.

Electromagnetische straling is bijna overal en altijd rond ons aanwezig en niet gezond. Daarom is het belangrijk om ons 24/7 en waar we ook zijn, te beschermen tegen de schadelijke effecten van electromagnetische straling. 

ZES BODYGUARD BESCHERMT TEGEN EMF STRALING

ZES Bodyguard producten neutraliseren EMF-straling en bieden energetische ondersteuning voor uw lichaam.

Onze ZES Bodyguard bio-energetische technologie is gebaseerd op het werk van Nikola Tesla, ontwikkeld door artsen en fysici uit Duitsland en Oostenrijk en gepatenteerd in de VS en Europa.

ZES Bodyguard biedt een uitgebreid gamma producten aan, van wearables zoals armbanden en hangers tot pads voor onder uw matras. 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *