Affiliate Overeenkomst

Affiliate Overeenkomst met EMFProtection.be / LEWIS, HOME & DECORATIONS BVBA

Door op “Ik ga akkoord” te klikken, gaat u akkoord met onze Affiliate Overeenkomst en de bijbehorende voorwaarden en richtlijnen, die worden gemaakt tussen:

LEWIS, HOME & DECORATIONS BVBA
Gerestraat 23 – 3700 Tongeren

België

en de verkooppartner – hierna Affiliate Business Partner genoemd.

Het onderwerp van dit contract is de verkoop en bemiddeling van alle producten van EMFProtection.be.
De producten zijn technische producten op het gebied van biotechnologie, ontwikkeld door artsen en natuurkundigen volgens de wetenschap van Nikola Tesla.
Onze ZES-producten beschermen en optimaliseren uw immuunsysteem en helpen u om beter te presteren in het dagelijks leven en in de sport.
De volgende voorwaarden maken deel uit van elk Aangesloten Zakenpartnercontract tussen EMFProtection.be en de onafhankelijke en zelfstandige Affiliate Business Partner.

Algemene voorwaarden voor aangesloten zakenpartners van EMFProtection.be 

Gedragscode voor onafhankelijke Affiliate Business Partners (in de toekomst ABP) 

Als onafhankelijke ABP verzeker ik :
– dat ik tijdens mijn activiteit als onafhankelijke ABP van EMFProtection.be beleefd, respectvol, eerlijk en rechtvaardig zal zijn en de goede reputatie van EMFProtection.be zal promoten met mijn activiteit voor EMFProtection.be;
– dat ik me naar mijn beste vermogen zal houden aan het beleid van het bedrijf, niet alleen letterlijk, maar in overeenstemming met de filosofie van EMFProtection.be;
– dat ik niet frauduleus of illegaal zal handelen;

§1.
De ABP moet goederen verkopen en aanbevelen voor EMFProtection.be. De verkoop en aanbeveling van de goederen die de klant via de online winkel bestelt, vormen de basis van zijn verdiensten.

§2.
Voor marketingdoeleinden biedt EMFProtection.be de online winkel en elke ABP een eigen verwijzingslink naar de winkel en elke ABP een professionele backoffice. Alleen door EMFProtection.be goedgekeurd reclamemateriaal mag voor marketingdoeleinden worden gebruikt. Alle onafhankelijke marketingactiviteiten in verband met EMFProtection.be of ZES® Bodyguard en zijn producten – offline of online – vereisen ook de voorafgaande toestemming van EMFProtection.be. 

Bovendien is het misbruik of de uitvoering van illegale activiteiten, zoals het gebruik van ongeautoriseerde of oneerlijke reclame (bijv. Genezingsclaims op producten, illegale medische of therapeutische effecten op producten of gezondheidgerelateerde productreclame) verboden.
Verder is het verbod op ongevraagde reclame-e-mails, reclame voor social media-berichten, reclamefaxen of reclame-sms (SPAM) van toepassing.

§3.
Status van de ABP als ondernemer. De ABP treedt op als zelfstandig ondernemer. De partijen zijn het erover eens dat de ABP in eerste instantie parttime actief is. Hij is noch een werknemer, noch een handelsagent van EMFProtection.be. Er zijn geen verkoopdoelstellingen of andere taken die moeten worden uitgevoerd. 

Met uitzondering van contractuele verplichtingen, is de ABP niet onderworpen aan instructies van EMFProtection.be en draagt hij het volledige ondernemersrisico van zijn zakelijke activiteiten, inclusief de verplichting om al zijn bedrijfskosten te dragen en de verplichting om zijn werknemers naar behoren te betalen, als hij ieder. 

De ABP moet zijn bedrijf opzetten en runnen in de zin van een verantwoordelijke zakenman.
Als onafhankelijk ondernemer is de ABP als enige verantwoordelijk voor de naleving van de relevante wettelijke bepalingen, inclusief de fiscale en sociaalrechtelijke vereisten (bijv. Het verkrijgen van een btw-identificatienummer of het registreren van zijn werknemers bij de sociale zekerheidsinstanties, evenals voor het verkrijgen van een handelsvergunning, indien nodig) en voor elke aanvraag voor een travel trade card (indien nodig).

In dit opzicht verzekert de ABP dat alle inkomsten die worden verdiend in het kader van zijn activiteiten voor EMFProtection.be naar behoren zullen worden belast op zijn maatschappelijke zetel. EMFProtection.be behoudt zich het recht voor om van de overeengekomen commissie het respectieve bedrag aan belastingen en heffingen in mindering te brengen of schadevergoeding of terugbetaling te eisen van kosten die het maakt als gevolg van een overtreding van de bovengenoemde vereisten.

EMFProtection.be kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor schulden, wanbeleid of fraude van de ABP.

§4. Marketingplan
Elke geregistreerde partner handelt als ondernemer in de zin van het Belgische burgerlijk wetboek en is als enige verantwoordelijk voor de belastingheffing over de inkomsten uit deze activiteit. Elke partner heeft een e-wallet in zijn BackOffice.
De commissies worden op zijn vroegst na 28 dagen op de E-Wallet van de Partner geboekt en zijn beschikbaar voor betaling zodra de E-Wallet een waarde van € 100 bereikt heeft. 

Zodra de E-Wallet van de ABP een waarde van € 100 heeft bereikt, kunnen ABP’s een betaling aanvragen, via hun backoffice.

Elke nieuwe ABP begint met een commissie van 10% op de netto verkoopopbrengst.

§5. Diversen
Deze overeenkomst geeft volledig en nauwkeurig de overeenstemming weer tussen de partijen over de regels voor hun samenwerking. Er zijn geen onderpandovereenkomsten.
We behouden ons het recht voor om kleine aanpassingen aan de partnerovereenkomst en het beloningsmodel door te voeren als deze een positief effect hebben op de verkoopprocessen.
Indien individuele bepalingen van dit contract geheel of gedeeltelijk ongeldig of onuitvoerbaar zijn of worden, of indien dit contract mazen bevat, zal de geldigheid van de overige bepalingen niet worden aangetast. In plaats van de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling wordt een bepaling geacht te zijn overeengekomen die objectief gezien zo dicht mogelijk bij het economische doel van de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling ligt.
De bevoegde rechtbank en plaats van uitvoering voor alle verplichtingen die voortvloeien uit dit contract is exclusief België. 

Belangrijke notitie!
Om juridische redenen moeten we uw aandacht vestigen op het feit dat de gepatenteerde ZES Vision Biotechnology en de principes en methoden die erdoor worden gebruikt, worden toegewezen aan de complementaire geneeskunde. Het effect is niet wetenschappelijk of conventioneel bevestigd. 

De gepubliceerde resultaten en verklaringen zijn empirisch ontwikkeld, maar kunnen onder geen enkele omstandigheid een genezing beloven. Ons succes met talrijke klachten is uitsluitend gebaseerd op klantverklaringen! Het gebruik van de gepatenteerde ZES Bodyguard-producten is geen vervanging voor de behandeling van een arts of therapeut. Door verder te kijken naar deze homepage of de verschillende teksten en inhoud, wordt deze mededeling erkend en goedgekeurd.